čtvrtek 6. říjen 2022

Zasedání zastupitelstva obce

Kategorie:
Zastupitelstvo
Datum:
1.9.2022 19:00
Místo
Obecní úřad - Králova Lhota 30
Příloha

Program jednání:

1)        Zahájení jednání, kontrola uložených úkolů

2)        Schválení programu jednání

3)        Projednání nařízení č. 1/2022, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška ze dne 3. 7. 1996 o stanovení koeficientu daně z nemovitosti

4)        Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. 02 s ČEZ Distribuce, a.s.

5)        Různé

6)        Projednání a přijetí usnesení

7)        Závěr

 
 

Všechny termíny:

  • 1.9.2022 19:00
 

Powered by iCagenda

Partnerská Obec

kralovalehota