Pálení čarodějnic

Napsal Klára Goisová dne .

 

30. dubna proběhlo na Třešňovce tradiční pálení čarodějnic. Letos bylo výjimečně krásné počasí, které umožnilo všem si akci pořádně užít. Pro děti byla připravena řada soutěží, kdy nikdo neodešel s prázdnou. Vrcholem pak bylo zapálení ohně a upálení čarodějnice. Soutěžní klání pro děti začalo po 16:00 hodině. Pro děti čarodějnice připravily deset soutěžních disciplín - například hod míčkem, běh s kufrem, kreslení brkem, hod kroužky, lov čarodějnic, skákání v pytlích, střelbu za vzduchovek a paintballových zbraní. Za soutěžní sněžení byly všechny děti odměněny balíčkem sladkostí. Po ukončení soutěží se u táboráku opékaly špekáčky. Za soumraku pak byla na hromadu roští přenesena čarodějnice a zapálen velký oheň. O to, aby všichni přítomní netrpěli žízní, se až do pozdních nočních hodin staral provozní Hostince U Zemánků Štefan Petrovics s kolegy. Doufám, že se všem pálení čarodějnic líbilo a na Třešňovce se sejdeme opět za rok.

 

Vytisknout